Zenglen – Fich Bolet Lyrics

By: | Comments: No Comments

Posted in categories: Lyrics

[Intro]
We! Mesye dam nou pare, bòlèt la pral tire

Sa sa ye la, ki koze sa
S’on bagay tou neuf ki tonbe
Zenglen toujou ap inove
No pain, no gain
Relax your brain
Se verite ti my friend

[Verse 1]
Ayy! Deux moun marye k’ap viv nan w’ kay
San pòt ni pòtay, ni youn ni lòt pa t’ap travay
Chak jou madanm nan pran lari, bay lavi defi, pou fè kay la souri
Chak swa l’ rantre, l’ toujou byen chaje
Kay la gentan meublè, vwatu neuf gentan achte
Mari l’ toujou poze l’ kesyon
Madanm toujou di cheri mwen genyen nan bòlèt (Ala chanceuse)

Ki boul li jwe? Kot Fich la ye?
Li ak bondye ki konnen
Se li k’ jwe, se li k’ genyen
Bolèt sila, jwèt anba dra
Genyen toujou garanti
Depi w’ gen bon zouti (sa pou m’ di w’ ankò)

[Horns]

[Chorus]
Yo di bòlèt se chans, fò w’ gen perseverans
Ou ka fè l’ la konsa you jou ou ka tonbe nan dlo
Bòlèt sa s’on lòt jwèt, li pap mete w’ nan dèt
Genyen easy, ou garanti depi w’ gen bon zouti

Eyy! you jou madanm deside benyen ak mari li
Li benyen l’ de la tèt aux pieds, des orteils aux cheveux
Lè se tou pa mari a, li sote bagay la
Madanm lan di l’ cheri, w’oblije di m’ poukisa
Kisa mesye a reponn? Ou pa vle m’ gen fich bòlèt la
Apa l’ te konprann? Ou pa vle m’ gen fich bòlèt la
Eyy! Madanm rekòmanse benyen ak mari li
Li benyen l’ de la tèt aux pieds, des orteils aux cheveux
Lè se tou pa mari a, li resote bagay la
Madanm lan di l’ doudou, w’oblije di m’ poukisa
Kisa mesye a reponn ankò? Ou pa vle m’ gen fich bòlèt la
Pa fòse l’ li pa vle, Ou pa vle m’ gen fich bòlèt la
Se konsa kay la te ye, Ou pa vle m’ gen fich bòlèt la

Vwatu neuf gentan tonbe
Ala w’ bon fich papa, Ou pa vle m’ gen fich bòlèt la
M’ wè poukisa misye pa negosye l’

[Chorus]
Yo di bòlèt se chans, fò w’ gen perseverans (Sergo)
Ou ka fè l’ la konsa you jou ou ka tonbe nan dlo
Bòlèt sa s’on lòt jwèt, li pap mete w’ nan dèt
Genyen easy, ou garanti depi w’ gen bon zouti

[Instrumental]

[Richie]
Ton Roland wè fich la (M’investi) Manno wè fich la (M’investi)
Listen, bòlèt sa jwe entre fanm et gason
Gason an pote deux boul ak you kreyon
Epi fanm lan pote you bèl blòk fich
Sa w’ tande a ou di Guillaume, here we go
Bay boul, Tòtò, bay boul, jako, bay boul, ekri boul
Bay boul, bay boul, ekri boul
Epi se par deux wi, par paire wi
Bay boul, bay boul, ekri boul
Bay boul, bay boul, bòlèt sa 13 important epi tou 14 interessant

Bon ann refè l’ ankò non Richie
Le monde entier wè fich la (M’investi), l’univers wè fich la (M’investi)
Tout kote wè fich la (M’investi), tout jeune jan, listen (M’investi)
Bòlèt sa jwe entre fanm et gason
Gason an pote deux boul ak you kreyon
Epi fanm lan pote you gwo blòk fich
Sa w’ tande a ou di Guillaume, here we go
Bay boul, bay boul (Armand), ekri boul
Bay boul, bay boul, ekri boul
Bay boul, bay boul, ekri boul
Bay boul, bay boul, bòlèt sa 13 important epi tou 14 interessant

Ou pa vle m’ gen fich bòlèt la
Ou pa vle m’ gen fich bòlèt la
Ou pa vle m’ gen fich bòlèt la
Ou pa vle m’ gen fich bòlèt la

Be the first to comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *