Tag: Yomigaetta Iesu


Hillsong Worship – What I Beautiful Name lyrics

By: | Comments: No Comments

Posted in categories: Lyrics

Tags: ,

[Verse 1] Kami to tomo ni atta Hajime no kotoba Anata no eiko wa Chini michite iru [Chorus 1] Nante uruwashii Nante uruwashii Iesu Kirisuto no Sono uruwashii na ni masaru mono wa nai Nante uruwashii Iesu no na wa [Verse 2] Watashi no tsumi mo zenbu Tsutsunda ai ni yori Watashi wo anata kara […]